Main Performance

You are here:Home>Main Performance>Pharmaceutical Industry

Pharmaceutical Industry

  • Yu Heng (Shandong) Pharmaceutical Co., Ltd. Pharmaceutical raw materials production base construction project

  • Hangzhou Yangshengtang Co., Ltd.

  • Yangtze River Pharmaceutical Group

  • Allergan Hangzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

  • Teva pharmaceutical Chemical (Hangzhou) Co., Ltd

  • Ningbo Pharmaceutical Group

  • Jiangxi Zhenshiming Pharmaceutical Co., Ltd.

  • Huamao (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

  • Hangzhou Huqingyutang Co., Ltd.