Main Performance

You are here:Home>Main Performance>Construction industry

Construction industry

  • Hongxun Electronics (Hangzhou) Co., Ltd.

  • Hangzhou Zhonggao Engine Co., Ltd

  • Hangzhou Xiangyi University Court

  • Siemens Ltd., Hangzhou Office

  • Hangzhou Matsushita Motor Co., Ltd

  • Hangzhou Shiqi Co., Ltd.

  • Hangzhou Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.

  • Hangzhou Hongyang appliances Co., Ltd.

  • Hangzhou Hollysys Automation Co., Ltd.