Main Performance

You are here:Home>Main Performance>Construction industry

Construction industry

  • Zhuji Credit Building

  • Zhejiang Sanhua Co., Ltd high-tech park Meizhu new plant

  • Zhejiang Traffic Technician College

  • Yongkang ICBC

  • Interplex Industries (Hangzhou) Co., Ltd.

  • Xiasha Wenzhou Trade City

  • Wuhu Sanhua Technology Co., Ltd.

  • Tiantai Yuqing High school

  • Suzhou Huida Machinery Co., Ltd.